Copyright

www.oeiikgroei.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van www.oeiikgroei.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.oeiikgroei.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Twise Victory BV.