De baby helm als therapie bij een schedelafwijking

De baby helm, ook wel redressiehelm, genoemd, wordt ingezet als therapie bij baby’s met een schedelafwijking.

Per jaar worden in Nederland ongeveer 200.000 baby’s geboren, waarvan 10% een schedelafwijking vertoont of ontwikkelt.

Het hoofd van een kindje is na de geboorte zo zacht dat het zich gemakkelijk vervormt. Wanneer er eenmaal een klein vlakje ontstaat op het hoofd, ligt dit het allerfijnste voor een kindje en ontstaat een voorkeurshouding. Een voorkeurshouding kan zich al in de baarmoeder ontwikkelen en is dus lastig te voorkomen. Verder geldt sinds eind jaren ’90 het advies vanuit de jeugdgezondheidszorg om kinderen op hun rug te laten slapen, ter preventie van wiegendood. Door de rugligging is de kans op het ontwikkelen van een voorkeurshouding vergroot. De afplatting van de schedel is dus lastig om zelf als ouder te corrigeren.

Grofweg zijn deze afvlakkingen in drie categorieën onder te verdelen; de plagiocephalie, brachycephalie en scaphocephalie.

Ontdek en stimuleer de mentale ontwikkeling van jouw baby

Download nu

De baby helm als therapie bij een schedelafwijking

Als er afvlakking van de schedel geconstateerd wordt, wordt vaak eerst begonnen met oefeningen en adviezen van de kinderfysiotherapeut. Wanneer de kinderfysiotherapeut met oefeningen onvoldoende resultaat teweeg kan brengen, wordt in overleg met de kinderarts gekozen voor baby helm oftewel redressiehelm therapie. Ouders kunnen er echter ook zelf voor kiezen direct contact op te nemen met een aanmeter van redressiehelmen. Wel dient dan gelet te worden op polisvoorwaarden i.v.m. eventuele vergoeding. Hoewel de helm sinds januari 2013 niet meer standaard vergoed wordt vanuit het basispakket zijn er wel zorgverzekeraar die bepaalde afspraken hebben gemaakt met leveranciers over vergoedingen vanuit aanvullende pakketten. Redressiehelmtherapie beperkt zich niet tot de orthopedisch adviseur die de helm aanmeet.

Daarom zijn landelijke kenniscentra opgericht, waarin medisch specialisten actief samenwerken, ervaringen uitwisselen en medewerking wordt verleend aan wetenschappelijk onderzoek. Jarenlange ervaring wordt hier gebundeld om er voor te zorgen dat er altijd met de nieuwste aanmeettechnieken en producten gewerkt wordt. Expertise blijft op peil en er kan actief ingespeeld worden op ontwikkelingen uit de praktijk.

Werking van de baby helm

De redressiehelm geeft een zachte druk op de schedeldelen die te snel gegroeid zijn en vertraagt zo de verdere groei. Hij geeft ruimte aan de delen die achtergebleven zijn, zodat de schedelgroei voornamelijk hier zal plaatsvinden. De helm zorgt er zo voor dat de schedel weer mooi rond wordt. Een helm kan aangemeten worden vanaf 5 maanden tot ongeveer 8 maanden.

Aanmeet proces

  • Intake

Voorafgaand aan het maatnemen wordt u uitgebreid voorgelicht over de behandeling, het proces en het gebruik van de baby helm. Het aanmeten met de scanner is niet belastend voor uw baby. De scanner werkt als een fototoestel op basis van wit licht. Let wel niet alle leveranciers gebruiken deze aanmeetmethode.

  • Passen en afleveren

Tijdens het passen wordt de helm meerdere keren op het hoofd van uw kind geplaatst en de pasvorm geoptimaliseerd. Vervolgens wordt de pasvorm definitief bepaald en wordt de helm volledig afgewerkt.

  • Nazorg en draagtijd

Na aflevering van de helm vinden nog een aantal controle momenten plaats, waarbij de pasvorm en de groei van de schedel nauwkeurig worden gevolgd. Dit gebeurt door het maken van twee extra scans: na 2 maanden draagtijd van de helm en net voor het einde van de therapie.

  • Gebruik van de baby helm

Het dragen van de helm wordt in de eerste 2 tot 3 weken opgebouwd naar 23 uur per dag. De snelheid van opbouw is afhankelijk van hoe het kindje op het dragen van de helm reageert. De draagtijd van de baby helm oftewel redressiehelm wordt door de voorschrijvende specialist bepaald. Dit is doorgaans een half jaar, vanaf de 6de tot en met 12de levensmaand.

Craniosynostose

Schedelafwijkingen kunnen ook ontstaan door vroegtijdig dichtgroeien van de schedelnaden. In dit geval is een operatie nodig en zult u verwezen worden naar het Erasmus MC Sophia.

Heeft dit artikel je geholpen?

thumb_up_alt thumb_down_alt

Deel dit artikel

Ontvang een melding bij de start van een sprong!

Wil je graag voorbereid zijn wanneer een sprong zich bij jouw baby aandient? Schrijf je gratis in voor onze sprongenwekker en ontvang altijd een melding wanneer een sprong gaat beginnen!

Wat is de uitgerekende datum van jouw baby?*