Gordonmethode

Gordontrainer Saskia Henderson verteld meer over de Gordonmethode. De Gordonmethode is een specifieke communicatiemethode, waarbij gekeken wordt hoe je zónder al teveel machtsgebruik conflicten kunt oplossen. Dat kan met behulp van verschillende vaardigheden en technieken.

Saskia: “Voordat ik ‘Henderson Trainingen’ oprichtte, ben ik – gedurende twaalf jaar – werkzaam geweest als leidinggevende op kinderdagverblijf De Toverlantaarn. Daarnaast was ik werkzaam als Gordon trainer en als gastdocent via bureau jeugdzorg. In een verder verleden was ik groepsleidster bij verstandelijk gehandicapte kinderen, en operationeel manager bij peuterspeelzalen.

Op dit moment is het werk dat ik doe heel divers. Ik begeleid bijvoorbeeld in Geuzenveld op scholen opvoedbijeenkomsten aan meertalige ouders. Aan het ROC heb ik lesgegeven aan SPW-3 studenten.
Ik geef de cursus ‘Opvoeden&zo’, ’peuters in zicht’, ’Eten, zó’ en de Gordoncursus aan ouders. Aan groepsleidsters geef ik regelmatig de Gordoncursus en studiedagen over de Gordonmethode.

Ontdek en stimuleer de mentale ontwikkeling van jouw baby

Download nu

Via de afdeling SO&T van bureau Jeugdzorg geef ik de training ‘Kinderen die Opvallen’ in het kader van de oprichting van de OuderKindCentra, en de cursus ‘oudermotivatie’. Verder geef ik regelmatig ‘losse’ ouderavonden of thema bijeenkomsten.
In 2008 heb ik in opdracht van TopPunt samen met SO&T de themakoffer ‘eten, ja gezellig?’ ontwikkeld. In 2009 schreef ik het boek ‘In Balans, opvoeden in de kinderopvang volgens de Gordonmethode’, uitgegeven door de SWP.

Als opleiding heb ik naast jeugdwelzijnswerk en pedagogiek (tweede graads, vergelijkbaar met MO-A, gecombineerd met lesbevoegdheid) de autorisaties behaald voor de Gordon trainingen aan de Stichting NET; de HBR-trainingen (Huilen, boos zijn, ruzie) gebaseerd op Aletha Solter, de training ‘Werken met baby’s’ van de NIZW, Triple P, niveau 4 groepen en niveau 2 lezingen.

Zelf heb ik twee kinderen, waardoor ik ook als ouder kan invoelen wat het betekent om kinderen te hebben; hoe leúk en óók hoe lastig het soms kan zijn….”

Met Fiona (2) naar het park is leuk, behalve als je weer weg wilt.

Mama:’kom Fiona, we gaan naar huis.’
Fiona reageert niet. Ze staat gebukt bij de grassprietjes en kijkt ingespannen naar beneden.
‘Toe nou, Fioontje, we gaan.’ Mama pakt haar hand.
‘Nee!’ Fiona rukt zich los. Ze rent een rondje en gaat opnieuw bij het gras staan turen.
Mama pakt Fiona aan op.
Fiona zet het op een krijsen. ‘Nee! Wil niet!’
‘En nou hou je op!’
Zowel Fiona als mama hebben er rode hoofden van.

“Komt dit bekend voor? Tweejarigen zijn niet altijd gemakkelijk. Ze weten wat ze willen! En als jij dan iets anders wil dan zij, is er echt een probleem.
In de cursussen die ik geef, gebaseerd op de Gordonmethode, komen dit soort dilemma’s uitgebreid aan de orde. De Gordonmethode is ontwikkeld door Thomas Gordon, een Amerikaanse psycholoog. Het is een specifieke communicatiemethode, waarbij gekeken wordt hoe je zónder al teveel machtsgebruik conflicten kunt oplossen. Dat kan met behulp van verschillende vaardigheden en technieken. Hoe we praten en hoe we luisteren bijvoorbeeld. Zoals in het voorbeeld: Fiona reageert niet op de eerste vraag van haar moeder. Waarschijnlijk is haar boodschap niet duidelijk genoeg overgebracht. Fiona is met wat anders bezig! Het helpt als moeder bukt om op ooghoogte met Fiona te praten. Je kunt pas met elkaar praten als je contact hebt!

Een andere bruikbare vaardigheid is ‘actief luisteren’. Dit kernbegrip uit de Gordonmethode betekent dat je de woorden en gevoelens van het kind ‘hertaalt’. Je zegt wat je denkt dat het kind voelt en bedoelt. Moeder en Fiona kijken samen naar het gras, waar een lieveheersbeestje blijkt te zitten! Moeder kan zeggen: ‘was je aan het kijken naar het beestje. Was is íe mooi hè.’
Als de moeder van Fiona hierna zegt dat ze naar huis wil gaan, is de kans kleiner dat er een strijd losbarst. Mocht dat wel zo zijn dan helpt ook nu actief luisteren om de ‘emotionele temperatuur’ van Fiona te laten dalen. ‘Jammer hè, dat we alweer naar huis gaan. Je wilde nog zo graag blijven!’ Het begrip voor Fiona’s standpunt vermindert haar verzet.
Soms helpt het ook een oplossing te zoeken die oog heeft voor beider behoeften. Moeder wil naar huis, maar Fiona wil zo graag bij het lieveheersbeestje blijven. Misschien kan hij wel mee? Of ze kan thuis een huisje maken voor het lieveheersbeestje, of hem natekenen?

Toegegeven, dit helpt heus niet altijd. Soms kan je actief luisteren tot je een ons weegt. Dan helpt niets anders dan -toch maar- optillen en meenemen. Toch horen we van veel ouders terug dat het op een respectvolle manier omgaan met je kind heel bijzondere effecten heeft. Je geeft het kind mee dat zijn gevoelens er toe doen en daar wordt hij rustiger van. Op lange termijn leert je kind beter omgaan met frustratie en krijgt hij meer zelfvertrouwen. En wie wil dat nou niet?
In de komende columns zullen we op deze website meer over de Gordonmethode vertellen. Wilt u meer weten, dan is het boek ‘luisteren naar kinderen’ van Thomas Gordon een aanrader. Voor trainingen en andere informatie kunt u daarnaast terecht bij www.gordontraining.nl

Saskia Henderson
Gordontrainer Amsterdam en omstreken
[email protected]

Heeft dit artikel je geholpen?

thumb_up_alt thumb_down_alt

Deel dit artikel

Ontvang een melding bij de start van een sprong!

Wil je graag voorbereid zijn wanneer een sprong zich bij jouw baby aandient? Schrijf je gratis in voor onze sprongenwekker en ontvang altijd een melding wanneer een sprong gaat beginnen!

Wat is de uitgerekende datum van jouw baby?*